RIKTLINJER CORONA

CORONA COVID 19 INFORMATION
HUR VI JOBBAR MED MATEN I KÖKET
 Vill understryka att det för oss inte är någon direkt skillnad då vi alltid jobbar efter riktlinjer för att undvika allergen kontaminering av födoämnen.  
Så i korta drag vad vi har gjort är följande.
-Informerat all berörd personal ang det rådande läget. Detta sker löpande flera gånger per dag.
-Ökat noggrannheten i samtliga moment gällande mathanteringen.
-Inför samtliga moment utför en noggrann handtvätt (tvål, vatten, handsprit) samt använder skyddshandskar.
-Desinfekterar samtliga arbetsytor etc oftare än vanligt.
-Uppdaterar oss ständigt och följer alla nya riktlinjer och all information som ges.
 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
-Och framför allt stannar hemma vi minsta lilla symptom.