CORONA COVID 19 INFORMATION
HUR VI JOBBAR MED MATEN I KÖKET
-Informerar all berörd personal ang det rådande läget. 
Detta sker löpande.

-Ökat noggrannheten i samtliga moment gällande mathanteringen.

-Inför samtliga moment utför en noggrann handtvätt (tvål, vatten, handsprit) samt använder skyddshandskar.

-Desinfekterar samtliga arbetsytor etc oftare än vanligt.

-Uppdaterar oss ständigt och följer alla nya riktlinjer och all information som ges.

-Och framför allt stannar hemma vi minsta lilla symptom.
INNERGÅRDEN
Lilla Bommen 5a 

411 04 Göteborg
Kontakt 031 - 15 77 50