CORONA COVID 19 INFORMATION

HUR  VI JOBBAR  MED MATEN I KÖKET

Info kring hur vi arbetar kring maten och dess hantering här hos oss. Vill understryka att det för oss inte är någon direkt skillnad då vi alltid jobbar efter riktlinjer för att undvika allergen kontaminering av födoämnen.  

Så i korta drag vad vi har gjort är följande.

-Informerat all berörd personal ang det rådande läget. Detta sker löpande flera gånger per dag.

-Ökat noggrannheten i samtliga moment gällande mathanteringen.

-Inför samtliga moment utför en noggrann handtvätt (tvål, vatten, handsprit) samt använder skyddshandskar.
-Desinfekterar  samtliga arbetsytor etc oftare än vanligt.

-Uppdaterar oss ständigt och följer alla nya riktlinjer och all information som ges.

-Och framför allt stannar hemma vi minsta lilla symptom.ÅTGÄRDER PÅ PLATS PÅ DONNERGYMNASIET

-Ökat avstånd mellan sittplatser.

-Färre klasser har gemensam lunchtid samt möjlighet att sitta i utvalda klassrum. 

-Maten läggs upp av personal för att minska köbildning och kontakt med maten. 

-Viss användning av engångsartiklar kan komma att användas. 

-Stationer med handsprit tillgängliga i matsalen. 

-Utbudet i skolans elevcafé anpassas. 

-Emballerade portionsförpackningar.
INNERGÅRDEN

Lilla Bommen 5a 

411 04 Göteborg
Kontakt 031 - 15 77 50