MATKASSAR TILL BEHÖVANDE

Veckovis tillsvidare kommer vi att leverera matkassar till behövande i  Göteborg. Detta görs i ett samarbete mellan Aromix AB & Swedish Education Group AB som är huvudman för Donnergymnasiet och CyberGymnasiet i Göteborg och Göteborgs Stadsmission.

MATKASSAR TILL BEHÖVANDE

Veckovis tillsvidare kommer vi att leverera matkassar till behövande i  Göteborg. Vi kommer att dela ut packet med förnödenheter som motsvarar kostnaden för 2000 portioner  lagad skolmat per vecka. Detta görs i ett samarbete mellan Aromix AB, Swedish Education Group AB som är huvudman för Donnergymnasiet och CyberGymnasiet i Göteborg och Göteborgs Stadsmission. Innehållet i påsarna kommer vi veckovis förändra efter behov och vad som önskas. Detta gör vi i dialog med Stadsmissionen.HUR JOBBAR VI

Info kring hur vi arbetar kring maten och dess hantering här hos oss. Vill understryka att det för oss inte är någon direkt skillnad då vi alltid jobbar efter riktlinjer för att undvika allergen kontaminering av födoämnen.   

Så i korta drag vad vi har gjort är följande.

-Informerat all berörd personal ang det rådande läget. Detta sker löpande flera gånger per dag.

-Ökat noggrannheten i samtliga moment gällande mathanteringen.

-Inför samtliga moment utför en noggrann handtvätt (tvål, vatten, handsprit) samt använder skyddshandskar.
-Desinfekterar  samtliga arbetsytor etc oftare än vanligt.

-Uppdaterar oss ständigt och följer alla nya riktlinjer och all information som ges.

-Och framför allt stannar hemma vi minsta lilla symptom.

Restaurang Bon Vivant 

Lilla Bommen 5a 

411 04 Göteborg
Kontakt 031 - 15 77 50