DONNER GYMNASIETS MAT KOMMER TILL ANVÄNDNING

Tillsammans med PPS Skolor och Donnergymnasiet i Göteborg skänker vi råvaror till Räddningsmissionen
Råvarukostnaden för den mat som normalt skulle serverats på skolan kommer på så sätt till användning till väl behövande personer. Vad är Räddningsmissionen / MatRätt?


Vad är MatRätt?

MatRätt är en ny matbutik som säljer matsvinn, erbjuder arbetsträning och bekämpar matfattigdom. En social supermarket som gör gott både för människa och miljö. Hos oss bidrar du till minskat matsvinn och som medlem får du handla mat till mycket låga priser.

Alla är välkomna att handla hos oss, särskilt frukt och färskvaror som behöver omsättas snabbt. Ett mål för butiken är att finnas till för våra medlemmar med låg inkomst som har svårt att få pengarna att räcka till i vanliga livsmedelsbutiker. Som medlem kan du köpa varor till en tredjedel eller mindre av vanligt butikspris. Läs mer om medlemskap här. 

Vi välkomnar även andra kunder som vill göra en insats för miljön genom att minska matsvinnet. Att handla på MatRätt är också ett bra sätt att stötta vårt arbete för människor i social utsatthet.

Förutom billig mat till medlemmar och minskat matsvinn gör MatRätt det möjligt för personer att arbetsträna.


Om MatRätt

I mars 2020 öppnade Räddningsmissionen butiken MatRätt på Flatås Torg. En social supermarket som säljer matsvinn, erbjuder arbetsträning och bekämpar matfattigdom. Alla är välkomna att handla hos oss, men vi finns framförallt till för våra medlemmar med låg inkomst som har svårt att få pengarna att räcka till i vanliga livsmedelsbutiker. Som medlem får man köpa varor till en tredjedel eller mindre av vanligt butikspris. MatRätt är en butik som gör gott för både människa och miljö!

I Sverige slängs årligen 230 000 ton ätbar mat inom livsmedelsindustrin. Genom att ta vara på matsvinn kan vi samtidigt bekämpa matfattigdom.

Vi har på 6 månader beviljat 3100 medlemskap. Vi kan alltså redan nu se att det finns ett stort behov i Göteborg av att kunna handla mat till billigare pris. I och med Covid-19 har vi också sett att behovet har ökat när andra verksamheter som exempelvis delar ut matkassar stänger ned. Det finns också tyvärr en stor risk att matfattigdomen i Sverige kommer att öka i och med den förutspådda lågkonjukturen till följd av coronakrisen. Vi vill finnas för alla som är i en situation där matpengarna inte räcker till för att mätta familjens alla magar. Matfattigdomen är en stor samhällsutmaning, vi har 30 000 personer i Göteborg som inte har råd att äta sig mätta eller äta hälsosam mat. Vi på MatRätt hjälper människor i utsatthet till ett värdigare liv.


Ett varierat utbud från dag till dag

Eftersom butikens utbud bygger på donationer från livsmedelsbranschen är det svårt att förutse exakt vad som finns i butikerna från dag till dag. Orsakerna till donationerna kan vara många, exempelvis felbeställningar eller överlager efter storhelger. Sortimentet består av produkter med till exempel mindre förpackningsskador. Varorna behöver inte ha kort hållbarhet utan vissa varor kan ha upp till flera veckor kvar till bäst före-datum.

För information om aktuella produkter och erbjudanden i butikerna, följ MatRätt på Facebook


MatRätt får egen app!

MatRätt startade upp i mars 2020 och har fått över 3600 medlemmar sedan dess. Behovet är med andra ord stort och med detta kommer nya utmaningar.

Vi har sett att många kunder kommer och köar utanför butiken på morgonen och insåg att vi behöver göra något för att skapa ett bättre system för våra besökare – detta för att minska kötiden och skapa en värdig och stressfri miljö i butiken, inte minst i coronatider.

Lösningen blev appen MatRätt som vi har tagit fram tillsammans med företaget Semcon. I appen kan du som kund på förhand boka in ditt besök hos oss. Du som är medlem kommer även att ha ditt medlemskort digitalt i appen och bland annat kunna kontrollera ditt saldo. När du går in i butiken registrerar du dig vid dörren med hjälp av appen. Glöm inte att kontrollera så att ditt medlemskap fortfarande gäller och att de uppgifter som krävs finns med. Mer information om detta finns i appen under rubriken Medlemskap.

Du hittar appen på GooglePlay eller i AppStore . Välkommen!

INNERGÅRDEN
Lilla Bommen 5a 

411 04 Göteborg
Kontakt 031 - 15 77 50